Kim jesteśmy
  • Spółka East Management w obecnej formie działa na rynku od 2004 roku.
  • East Management zarządza funduszem private equity, świadczy usługi w zakresie zarządzania aktywami dla inwestorów oraz usługi doradztwa w sferze fuzji i przejęć
  • Pracownicy East Management zdobywali doświadczenie zawodowe od połowy lat 80, w pierwszych okresach początków transformacji na różnych stanowiskach w korporacjach oraz w Administracji Państwowej.
  • East Management współpracuje z najlepszymi międzynarodowymi firmami będącymi liderami w zakresie usług doradczych, funduszy inwestycyjnych, banków i firm prawniczych
  • East Management reprezentuje inwestorów nie posiadających przedstawicielstwa w Polsce
  • Lista klientów East Management obejmuje krajowe i międzynarodowe spółki giełdowe i fundusze inwestycyjne